Jednostki organizacyjne

Data publikacji 14.12.2011

Wykaz jednostek

  • Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Grębocicach

            ul. Szkolna 2      59-150 Grębocice   

            tel. 76 8315 046

            www.gimgrebocice.pl

           http://www.gimgrebocice.szkolnastrona.pl/bip/

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

            ul. Głogowska 3      59-150 Grębocice

            tel. 76 8315 098

            http://gops.grebocice.pl

  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

            ul. Kościelna 21      59-150 Grębocice

            tel. 76 8315 089   (budynek GOKiB)

            tel.   76 8315 182 (biblioteka)

            www.grebocickie.pl

            http://gckgrebocice.bipstrona.pl

  • Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach

            ul. Kościelna 18 A      59-150 Grębocice

            tel. 76 8315 060

            www.ppgrebocice.szkolnastrona.pl/

            http://przedszkolegrebocice.biposwiata.pl

  • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach

            ul. Szkolna 2      59-150 Grębocice

            tel. 76 8315 070     

           www.spgrebocice.pl

            http://spgrebocice.biposwiata.pl

  • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy

           tel. 76 8315 140      fax. 76 8325 223

          www.sprzeczyca.pl

           http://sprzeczyca.biposwiata.pl

  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

            ul. Kościelna 34      59-150 Grębocice

            tel. 76 8358 714

            www.zgkgrebocice.bipfirma.pl/

  • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach

            ul. Szkolna 2/2-3      59-150 Grębocice

            te. 76 8315 067

            www.zeasgrebocice.biposwiata.pl/

Data publikacji 14.12.2011

Data modyfikacji 31.05.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Ciosek

Osoba publikująca: Anna Ciosek


Statystyka strony: 15415 wizyt