Urząd Gminy w Grębocicach

http://www.bip.grebocice.com.pl/ugg/ogloszenia/ogloszenia/2017-rok/11392,Dot-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewziecia-Budowa-.html
2020-12-02, 20:43

Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV od istniejącej linii 110 kV Żarków – Tarnówek (S-408) do słupa na przedpolu stacji 110/10 kv GST dla zasilania szybu GG-1

Metadane

Data publikacji : 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Grębocicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciosek
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wójcik Referat organizacyjny

Opcje strony