2017 rok

Data publikacji 08.12.2017

Ogłoszenie - nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań własnych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i turystyki, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Załączniki

Data publikacji 08.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Justyna Tesarska
Referat organizacyjny

Statystyka strony: 401 wizyt