2017 rok

Data publikacji 08.12.2017

Ogłoszenie konkursu na powierzenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Załączniki

Data publikacji 08.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Justyna Tesarska
Referat organizacyjny

Statystyka strony: 334 wizyt