Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa (modernizacja) głównej stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/10kV GST-KRC na terenie szybu R-XI w Grodowcu (Gmina Gręboci 09.01.2014 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, na terenie szyb 09.01.2014 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: "Doprowadzenie gazu do stacji Agregatów Prądotwórczych KGHM Polska Miedź S.A. w m. Grodowiec-budowa gazociągu w/c i kabla światłowodo 26.02.2014 Więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Przebudowa istniejącego wodociągu wody pitnej. Rurociąg układany w wykopie otwartym oraz metodą przewiertu pod drogami oraz w pobliżu dr 03.03.2014 Więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych 10.03.2014 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów opiniujących 13.03.2014 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn :"Termomodernizacja Szkoły Podstawoej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi 29.04.2014 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach wraz z wymianą stolarki 07.05.2014 Więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż na własność niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Obiszów, składającej się z dz. nr 195/13 o powierzchni 214 m2 14.05.2014 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.; "Zabudowa 4 rurociągów wody lodowej na powierzchni-Etap I" 02.06.2014 Więcej

Wybierz Strony

do góry