Urząd Gminy w Grębocicach
Nazwa Opis Data publikacji Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grębocicach". 14.12.2015 Więcej
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP dla obszarów położonych w obrębach: Bucze, Czerńczyce, Grębocice, Krzydłowice, Proszówek, Retków, Rzeczyca, Szymocin i Trzęsów 10.12.2015 Więcej
Obwieszczernie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. o przjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią 23.11.2015 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o wystąpieniu do organów opiniujących - Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grębocicach 17.11.2015 Więcej
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grębocice na lata 2015-2020 16.11.2015 Więcej
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Grębocice na lata 2015-2032 13.11.2015 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rzeczycy” 14.10.2015 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej SunWolt 08.10.2015 Więcej
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rzeczycy". 29.09.2015 Więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia: Zabudowa rurociągów wody lodowej na powierzchni 23.09.2015 Więcej

Wybierz Strony

do góry