Sprawy obywateli

Program umożliwia sprawdzenie stanu złożonej sprawy. Pole numer pisma lub numer sprawy jest obligatoryjne. Numer PIN może być opcjonalny lub obligatoryjny.