Załatw sprawę

Data publikacji 12.12.2011

Załatw sprawę

Procedury załatwiania spraw zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy.

Większość informacji zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice lub złożyć osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy, pokój nr 1.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w procedurach załatwiania spraw numerami telefonów.

Wszystkie sprawy można załatwiać w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. poniedziałek, środa, czwartek. 7:30-15:30

wtorek 7:30-17:00, piątek 7:30-14:00

Data publikacji 12.12.2011

Data modyfikacji 15.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Anna Ciosek

Osoba publikująca: Anna Ciosek


Statystyka strony: 7900 wizyt